Věrnostní karta

Výhody a nabídky Věrnostního systému se nevztahují na nákupy v internetovém obchodě.


Tato pravidla Věrnostního systému jsou platná od 1. 11. 2014.

 

 1. Úvod
  1. Speciální program pro věrné zákazníky ( Věrnostní systém) je organizován a spravován společností Jan Cenek, IČ : 48520721 se sídlem Sekaninova 64, 128 00 Praha 2.
  2. Věrnostní systém je určen pro zákazníky, kteří v kterémkoliv obchodě sítě obchodů Kupzarovky.cz na území České republiky nakoupili zboží a pro potencionální zákazníky, kteří se zúčastnili zvláštních prezentačních a společenských akcí pořádaných mimo obchody Kupzarovky.cz.
  3. Cílem Věrnostního systému je odměnit pravidelně nakupující zákazníky a poděkovat jim za jejich věrnost poskytnutím dárku při splnění níže uvedených podmínek, a to formou slevy na další nákup.
  4. Níže uvedené všeobecné podmínky Věrnostního systému stanovují práva a závazky jeho účastníků, tj. společnosti Jan Cenek na straně jedné a držiteli věrnostní karty Kupzarovky.cz na straně druhé. Tato pravidla vstupují v platnost dnem jejich zveřejnění na internetových stránkách www.kupzarovky.cz.
 2. Všeobecné podmínky Věrnostního systému
  1. Definice
   • „Věrnostní systém” je bonusový program organizován a spravován společností Jan Cenek, který umožňuje získat účastníkům věrnostního systému dodatečnou slevu na nákup.
   • „Věrnostní karta” je papírová karta, která je přenosná a která dokládá účast zákazníka ve Věrnostním systému.
   • „Obchod Kupzarovky.cz” – prodejní místo označené logem Kupzarovky.cz, vyskytující se na území České republiky. Aktuální seznam všech obchodů je k dispozici na internetových stránkách www.kupzarovky.cz
   • „Účastník věrnostního systému” – držitel Věrnostní karty, který před jejím převzetím dal ústní souhlas se svou účastí ve Věrnostním systému dle stanovených podmínek.
  2. Podstata Věrnostního systému
   • V rámci věrnostního programu sbírá Účastník věrnostního systému body (razítka) na svou Věrnostní kartu za jím realizované nákupy v Obchodech Kupzarovky.cz. Výměnou za takto nasbírané body může posléze Účastník věrnostního systému obdržet slevu na nákup dle těchto stanovených pravidel.
   • Výhody vyplývající z Věrnostního systému ani nasbírané body nelze postoupit či prodat jinému Účastníkovi věrnostního systému. Pokud Účastník věrnostního systému vlastní 2 nebo více Věrnostních karet, jeho body budou načteny pouze na jednu z nich, která bude považována za aktuálně platnou.
   • Nasbírané body (razítka) nelze směnit za peněžní hotovost.
  3. Účast ve Věrnostním systému
   • Účastníkem věrnostního systému se může stát jakákoliv plnoletá osoba, která uvede svou korespondenční adresu na území České republiky. Osoby mladší 18 let se mohou Věrnostního systému účastnit pouze s písemným souhlasem zákonného zástupce.
   • Účast ve Věrnostním systému je přenosná.
   • Každý Účastník věrnostního systému může body kumulovat pouze na svůj jeden účet bodů Věrnostní karty (na jednu Věrnostní kartu).
   • Úplné aktuální znění pravidel je k dispozici na internetových stránkách www.kupzarovky.cz
  4. Věrnostní karta
   • Každý Účastník věrnostního systému obdrží věrnostní kartu Kupzarovky.cz.
   • Věrnostní karta je platná ve všech Obchodech Kupzarovky.cz  na území České republiky.
   • Věrnostní karta umožňuje Účastníkovi věrnostního systému sbírat body (razítka) na základě uskutečněných nákupů dle níže specifikovaných pravidel.
   • Věrnostní karta opravňuje směnit nasbírané body za slevu v hodnotě odpovídající dosažené úrovně.
   • V případě ztráty nebo odcizení věrnostní karty obdrží účastník novou Věrnostní kartu a předchozí dosažené úrovně se automaticky mažou.
   • Platnost Věrnostní karty a na ní uvedených nasbíraných bodů (razítek) je 1 rok od data založení Věrnostní karty nebo od data jejího obnovení (tj. při přechodu na vyšší úroveň – viz. níže). Toto datum platnosti je uvedeno na zadní straně Věrnostní karty. V případě, že datum platnosti vyprší, Účastník věrnostního systému tímto dnem ztrácí nárok na uplatnění všech nasbíraných a dosud nevyužitých bodů (razítek).
  5. Systém sbírání bodů (razítek) na Věrnostní kartu Účastníka věrnostního systému :
   • Jan Cenek se zavazuje držiteli Věrnostní karty přiznat body (razítka) za nákup výrobků v Obchodech Kupzarovky.cz.
   • Počet přiznaných bodů (razítek) odpovídá výši hodnoty nákupu provedeného v korunách českých (Kč) – za každých utracených 400,- Kč náleží držiteli Věrnostní karty 1 bod (1 razítko)
   • Za jeden nákup je možné získat max. 2 razítka.
   • Jedno (1) razítko odpovídá jednomu (1) věrnostnímu bodu.
   • Jan Cenek si vyhrazuje právo změnit systém přidělování bodů (razítek).
   • Věrnostní body (razítka) připíše prodejce Obchodu Kupzarovky.cz Účastníkovi věrnostního systému na předloženou Věrnostní kartu po uskutečnění nákupu nad 400,- Kč.
   • V případě odcizení nebo ztráty Věrnostní karty nebudou nasbírané body (razítka) Účastníkovi věrnostního systému kompenzovány.
  6. Směna věrnostních bodů (razítek) za slevu na nákup :
   • Účastník věrnostního systému má právo na obdržení slevy vyšší úrovně, pokud nasbíral deset (10) bodů (razítek) během jednoho (1) roku (tj. během 365 dní) ode dne založení Věrnostní karty. Datum platnosti Věrnostní karty, tj. datum do kterého může účastník body (razítka) na Věrnostní kartu sbírat, je vyznačeno na její zadní straně.
    Po dosažení všech bodů (razítek) dané úrovně obdrží účastník novou věrnostní kartu s vyznačenou dosaženou slevou, kterou může uplatnit na další nákup.
   • Účastník věrnostního systému je povinen si nechat vystavit Věrnostní kartu na vyšší úroveň ihned po uskutečnění nákupu, kterým požadovanou úroveň dosáhl.
   • Nasbírané body (razítka) nemohou být v žádném případě směněny za hotovost ani převedeny na jinou osobu.
  7. Blokace věrnostní karty
   • Jan Cenek může s okamžitou platností zablokovat Věrnostní kartu Účastníka věrnostního systému, pokud tento nerespektuje pravidla popsaná v tomto dokumentu.
   • Vyřazení Účastníka věrnostního systému z distribučního programu nemá vliv na možnost využití dosud nasbíraných bodů (razítek), pokud účastník splnil všechny podmínky ke směně bodů za slevu (tj. ukončená úroveň do data platnosti uvedeného na Věrnostní kartě).
  8. Ukončení nebo přerušení věrnostního systému
   • Jan Cenek si vyhrazuje právo kdykoliv ukončit nebo přerušit Věrnostní systém.
   • V případě ukončení nebo přerušení Věrnostního systému bude společnost Jan Cenek o této skutečnosti informovat Účastníky věrnostního systému prostřednictvím sítě Obchodů Kupzarovky.cz a na internetových stránkách www.kupzarovky.cz

Pro veškeré další informace týkající se Věrnostního systému, ochrany osobních dat a jejich zpracování kontaktujte : Jan Cenek, tel. 608 245 438, e-mail: info@kupzarovky.cz

Copyright © 2021 KupZarovky (Najdete nás na FACEBOOKU). Powered by Zen Cart